Vásárlási feltételek

REGISZTRÁCIÓ

ÖN REGISZTRÁCIÓ NÉLKÜL IS SZABADON NÉZELŐDHET ÉS VÁLOGATHAT WEBSHOPUNKBAN, A VÁSÁRLÁSHOZ AZONBAN REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES. A REGISZTRÁCIÓ INGYENES ÉS NEM JÁR KÖTELEZETTSÉGEKKEL. A REGISZTRÁCIÓHOZ NÉHÁNY SZEMÉLYES ADAT ÉS EGY JELSZÓ MEGADÁSA SZÜKSÉGES. MEGADOTT SZEMÉLYES ADATAINAK HELYESSÉGÉT ELLENŐRIZHETI. ERRE SZOLGÁL AZ ADATOK JÓVÁHAGYÁSA GOMB. HA AZ ADATOT NEM HAGYJA JÓVÁ, MÓDJÁBAN ÁLL AZ ADOTT ABLAKBAN ÖN ÁLTAL FELTÜNTETETT VALAMENNYI ADATOT TÖRÖLNI VAGY JAVÍTANI. AZ ELKÜLDÖTT MEGRENDELÉS A KORÁBBAN MEGADOTT ADATOKAT TARTALMAZZA, MELYET AZ ELKÜLDÉST KÖVETŐEN MÁR NEM LEHET JAVÍTANI.

AZ AZONOSÍTÓ ÉS A JELSZÓ MEGADÁSA AZT JELENTI, HOGY A REGISZTRÁCIÓ ÚTJÁN NYILVÁNTARTÁSBA VETT TERMÉSZETES SZEMÉLY SZEMÉLYESEN, ILLETVE JOGI SZEMÉLY, VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDASÁGI TÁRSASÁG (SZERVEZET) KÉPVISELŐJE A SZERVEZET NEVÉBEN JÁR EL A VÁSÁRLÁS SORÁN.

TÁJÉKOZTATJUK, HOGY A REGISZTRÁCIÓ MEGTÖRTÉNTE EGYBEN AZT IS JELENTI, HOGY ÖN ELFOGADTA A VÁSÁRLÁS VALAMENNYI JOGSZABÁLYI ÉS EGYÉB FELTÉTELÉT. KÉRJÜK, HOGY  REGISZTRÁLÁST EZEN TÁJÉKOZTATÁS TUDOMÁSUL VÉTELÉT KÖVETŐEN INDÍTSA.


BEJELENTKEZÉS
A REGISZTRÁCIÓT KÖVETŐEN MÁR BÁRMIKOR SZEMÉLYES AZONOSÍTÓJA ÉS JELSZAVA MEGADÁSÁVAL TUD BEJELENTKEZNI.

TERMÉKEK, ÁRAK

A WEBSHOPBAN MEGTALÁLHATÓ VALAMENNNYI TERMÉKET MEGVÁSÁROLHATJA ONLINE. A TERMÉK ISMERTETŐJÉNÉL MEGTALÁLJA A TERMÉK PARAMÉTEREIT ÉS ÁRÁT IS, AMELY A MAGYARORSZÁGI HÁZHOZSZÁLLÍTÁS KÖLTSÉGEIT NEM TARTALMAZZA. A FELTÜNTETETT ÁRAK BRUTTÓ ÁRAK ÉS FORINTBAN (HUF) ÉRTENDŐK. 


MEGRENDELÉS, A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

KÉRJÜK, HOGY A KIVÁLASZTOTT TERMÉKEKET HELYEZZE A KOSARÁBA.

A KOSÁR TARTALMÁT SZABADON VÁLTOZTATHATJA. KÉRJÜK, ELLENŐRIZZE A KOSÁRBA HELYEZETT TERMÉKEKET ÉS ANNAK ÁRAIT IS.
HA AZ ELLENŐRZÉST KÖVETŐEN MEGTÖLTÖTT KOSARÁT  "RÁKATTINTÁSSAL" ELKÜLDI, A KOSÁRBAN LÉVŐ VALAMENNYI TERMÉKET MEGRENDELI.

A BEVITT ADATOKAT A MEGRENDELÉSKOR IS, AZOK ELKÜLDÉSE ELŐTT JAVÍTHATJA. ERRE SZOLGÁL AZ ADATOK JÓVÁHAGYÁSA. HA AZ ADATOT NEM HAGYJA JÓVÁ, MÓDJÁBAN ÁLL AZ ADOTT ABLAKBAN ÖN ÁLTAL FELTÜNTETETT VALAMENNYI ADATOT TÖRÖLNI VAGY JAVÍTANI. AZ ADOTT MEGRENDELÉS ELKÜLDÖTT ADATAI AZ ELKÜLDÉST KÖVETŐEN MÁR NEM JAVÍTHATÓK. ÚJ MEGRENDELÉS SORÁN ADATAIT TERMÉSZETESEN MÓDOSÍTHATJA. A REGISZTRÁLT ADATAIT TARTÓSAN, BEJELENTKEZÉSÉT ÉS MEGRENDELÉSÉT A HÁZHOZSZÁLLÍTÁSTÓL SZÁMÍTOTT EGY ÉVIG RÖGZÍTJÜK (ADATVÉDELEM).

MEGRENDELÉSEIKET FOLYAMATOSAN  FOGADJUK ÉS DOLGOZZUK FEL. AZ ELKÜLDÖTT, KIVÁLASZTOTT TERMÉKEKKEL MEGRAKOTT KOSÁR (MEGRENDELÉS) MEGÉRKEZÉSÉT A WEBSHOP VÁSÁRLÁST TÁMOGATÓ RENDSZER AUTOMATIKUSAN, ELEKTRONIKUS LEVÉL ÚTJÁN VISSZAJELZI. A VISSZAJELZÉS MÉG NEM JELENTI A MEGRENDELÉS ELFOGADÁSÁT. EZT KÖVETŐEN VEVŐSZOLGÁLATI MUNKATÁRSUNK E-MAILEN VISSZAIGAZOLJA MEGRENDELÉSÉT. ILYENKOR A MEGRENDELÉS FELTÉTELEIT MUNKATÁRSUNKNAK MÁR NEM ÁLL MÓDJÁBAN MÓDOSÍTANI. A VISSZAIGAZOLÁSIG A MEGRENDELÉS NEM VONHATÓ VISSZA.

 

A VISSZAIGAZOLÁS MEGTÖRTÉNTÉVEL, ÖN (ILLETVE AZ ÖN ÁLTAL KÉPVISELT SZERVEZET) ÉS A KAPOS JÁRMŰGYÁRTÓ ÉS JAVÍTÓ ZRT. KÖZÖTT LÉTREJÖN A SZERZŐDÉS. AZ ÖNÖK MEGRENDELÉSÉT ÍRÁSBELI SZERZŐDÉSKÉNT KEZELJÜK, NYILVÁNTARTÁSBA VESSZÜK, ONNAN VISSZAKERESHETŐ, NYELVEZETE MAGYAR. A SZERZŐDÉS MAGYAR NYELVEN JÖN LÉTRE ÉS RÁ A MAGYAR JOG AZ IRÁNYADÓ.

AZ ÁR MEGFIZETÉSE
FIZETÉS UTÁNVÉTTEL:EZ AZT JELENTI, HOGY A MEGRENDELÉST KÖVETŐEN AZ ÖN RÉSZÉRE SZÁMLÁT ÁLLÍTUNK KI, MELYNEK KIEGYENLÍTÉSÉT FUTÁRUNKNÁL TUDJA MEGTENNI.

 

FIZETÉS ÁTUTALÁSSAL: EZ AZT JELENTI, HOGY A MEGRENDELÉS LEADÁSA UTÁN ÁLLÍTJUK KI AZ ÁTUTALÁSOS SZÁMLÁT, MELYNEK KIEGYENLÍTÉSE ÉS A SZÁMLÁNKON VALÓ JÓVÁÍRÁSA UTÁN FUTÁRUNK KISZÁLLÍTJA AZ ÖN ÁLTAL MEGRENDELT TERMÉKE(KE)T. 

SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS
CÉLUNK, HOGY VÁSÁRLÓINK ELVÁRÁSAIT TELJESÍTSÜK, KÜLÖNÖS FIGYELMET FORDÍTVA AZ ESETLEGES REKLAMÁCIÓKRA. ENNEK SZELLEMÉBEN MINDEN PROBLÉMÁS ESETET A LEHETŐSÉG SZERINT A LEGRÖVIDEBB IDŐ ALATT FESZÜLTSÉGMENTESEN OLDUNK MEG. A FORGALMAZOTT TERMÉKEK SZAVATOSSÁGÁNAK FELTÉTELEIT, ÚGYMINT: HIBÁS TELJESÍTÉS ESETÉN A FELEK JOGVISZONYÁRA A PTK. 305.§-311.§. PARAGRAFUSAIBAN FOGLALTAK AZ IRÁNYADÓK.

 

A FELEK JOGVISZONYÁRA KÖTELEZŐNEK KELL TEKINTENI AZ EGYES TARTÓS FOGYASZTÁSI CIKKEKRE VONATKOZÓ KÖTELEZŐ JÓTÁLLÁSRÓL SZÓLÓ 151/2003. (IX.22.) SZ. KORM. RENDELET VALAMENNYI RENDELKEZÉSÉT, VALAMINT AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ MELLÉKLETET.


AZ ÜZLET ÁLTAL FORGALMAZOTT ÁRUKRA A KÖTELEZŐ JÓTÁLLÁSRÓL SZÓLÓ  151/2003. (IX.22.) SZ. KORM. RENDELET ELŐÍRÁSAI VONATKOZNAK. 

AMENNYIBEN A JÓTÁLLÁSI JEGY NEM TARTOZIK A TERMÉKHEZ, A GARANCIA ÉRVÉNYESÍTÉSE A SZÁLLÍTÓ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT SZÁMLA ALAPJÁN TÖRTÉNIK. A JÓTÁLLÁSI IGÉNY A JÓTÁLLÁSI JEGGYEL ILLETVE A TERMÉKHEZ KAPOTT SZÁMLÁVAL ÉRVÉNYESÍTHETŐ.


AZ ITT NEM RÉSZLETEZETT KÉRDÉSEKBEN A FENTEBBI JOGSZABÁLY RENDELKEZÉSEI ÉRTELEMSZERŰEN ALKALMAZANDÓK. 

ELÁLLÁS
A SZERZŐDÉSTŐL A TELJESÍTÉSTŐL SZÁMÍTOTT 8 MUNKANAPON BELÜL INDOKLÁS NÉLKÜL ELÁLLHAT, HA AZ ÁTVETT, BONTATLAN TERMÉKET VISSZA TUDJA SZOLGÁLTATNI. EBBEN AZ ESETBEN A KAPOS JÁRMŰGYÁRTÓ ÉS JAVÍTÓ ZRT. KÖTELES AZ ÖN ÁLTAL KIFIZETETT ÖSSZEGET LEGKÉSŐBB 30 NAPON BELÜL VISSZAFIZETNI. AZ ÁRU VISSZASZÁLLÍTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI ÖNT TERHELIK. AZ ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁRA EGYEBEKBEN A PTK., ILLETVE A 17/1999.(II.5.) KORM. RENDELET VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEI AZ IRÁNYADÓK.


SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

AZ ELADÓ BIRTOKÁBA KERÜLT MINDENNEMŰ SZEMÉLYES ADATRA VONATKOZÓAN AZ ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI ELŐÍRÁSOK AZ IRÁNYADÓAK. A SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSA AZ ADATVÉDELMI TÖRVÉNY HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSÁNAK MEGFELELŐEN TÖRTÉNIK.


AZ ELADÓ A VÁSÁRLÓK ADATAIT KIZÁRÓLAG A VÁSÁRLÁS TELJESÍTÉSE, ÉS A VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEINEK KÉSŐBBI BIZONYÍTÁSÁNAK ÉRDEKÉBEN, ILLETVE A LÁTOGATÓ ÁLTAL KÉRT HÍRLEVÉL RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA ÉRDEKÉBEN TÁROLJA, ILLETVE HASZNÁLJA FEL. ADATOK ÁTADÁSA HARMADIK FÉLNEK CSAK ÉS KIZÁRÓLAG ABBAN AZ ESETBEN FORDULHAT ELŐ, HA A HARMADIK FÉL AZT A VÁSÁRLÁS TELJESÍTÉSE ÉRDEKÉBEN, MINT ALVÁLLALKOZÓ A VÁSÁRLÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ RÉSZFELADATÁNAK TELJESÍTÉSÉHEZ ELENGEDHETETLENÜL SZÜKSÉGES MÓDON FEL KELL, HOGY HASZNÁLJA ÉS EBBEN AZ ESETBEN IS CSAK ÉS KIZÁRÓLAG AZON ADATOK ÁTADÁSÁRÓL LEHET SZÓ, MELYEK A RÉSZFELADAT TELJESÍTÉSÉHEZ ELENGEDHETETLENÜL SZÜKSÉGESEK (PÉLDÁUL A KISZÁLLÍTÁST VÉGZŐ ALVÁLLALKOZÓ ESETÉBEN A  SZÁLLÍTÁSI CÍM ÉS AZ ÁTVÉTELRE JOGOSULT SZEMÉLY NEVÉNEK MEGADÁSA). AZ ESETLEGESEN ALKALMAZOTT ALVÁLLALKOZÓKRA UGYANÚGY KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰEK AZ ADATVÉDELMI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA 
AZ ELADÓ NEM VÁLLAL SEMMINEMŰ FELELŐSSÉGET AZ ÁLTALA ÜZEMELTETETT INTERNET ÁRUHÁZHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS SORÁN HASZNÁLT TECHNIKAI  (HARDVER, SZOFTVER) ÉS VAGY KOMMUNIKÁCIÓS (INTERNET) INFRASTRUKTÚRA ÁLTAL OKOZOTT HIBÁKÉRT, KELLEMETLENSÉGEKÉRT, KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT KÁROKÉRT FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ A SZERVER VAGY A KLIENS OLDALI ÜZEMSZERŰ VAGY RENDKÍVÜLI, NEM ÜZEMSZERŰ MŰKÖDÉSBŐL ADÓDOTT. 

AZ ELADÓ FENNTARTJA A JOGOT, HOGY INDOKLÁS NÉLKÜL BÁRMILYEN INFORMÁCIÓT BÁRMIKOR MEGVÁLTOZTASSON (BELEÉRTVE A JELEN ÜZLETSZABÁLYZATOT IS), AMI A JARMUGYARTOSHOP.HU INTERNET ÁRUHÁZBAN TALÁLHATÓ, ÍGY A TERMÉKEKET, AZOK LEÍRÁSÁT, A TERMÉKEK ALAP VAGY AKCIÓS ÁRÁT.   A JARMUGYARTOSHOP.HU INTERNET ÁRUHÁZZAL KAPCSOLATOS MINDENNEMŰ INFORMÁCIÓ HOZZÁFÉRHETŐ, ÍGY MINDEBBŐL ADÓDÓAN A MINDENKORI INFORMÁCIÓK NEM ISMERETÉBŐL SZÁRMAZÓ HIBÁKÉRT, KELLEMETLENSÉGEKÉRT, KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT KÁROKÉRT AZ ELADÓ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL.

A HONLAPUNKON MEGJELENŐ ADATOKAT ÉS INFORMÁCIÓKAT TÖREKSZÜNK A LEHETŐ LEGNAGYOBB GONDOSSÁGGAL, TÖBBSZÖRI ELLENŐRZÉS MELLETT ÖSSZEÁLLÍTANI, ILLETVE KÖZÖLNI. ENNEK ELLENÉRE NEM ZÁRHATÓ KI ANNAK LEHETŐSÉGE, HOGY EGYES ESETEKBEN SZERKESZTÉSI VAGY MÁS OK FOLYTÁN TÉVES VAGY HIÁNYOS ADATOK KERÜLNEK HONLAPUNKRA. TEKINTETTEL ARRA, HOGY A HONLAPUNKON ELÉRHETŐ INFORMÁCIÓK CSAK TÁJÉKOZTATÁSUL SZOLGÁLNAK, A KAPOS JÁRMŰGYÁRTÓ ÉS JAVÍTÓ ZRT. NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A HONLAPON MEGJELENŐ ADATOK, DOKUMENTUMOK, INFORMÁCIÓK, KÉPEK, ÁBRÁK, GRAFIKONOK ÉS GRAFIKÁK TELJES PONTOSSÁGÁÉRT ÉS AZÉRT, HOGY AZOK AZ ÖN ÁLTAL SZÁNDÉKOZOTT CÉLRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSRA ALKALMASAK, ÍGY AZ EZZEL KAPCSOLATOS KOCKÁZAT TELJES MÉRTÉKBEN ÖNT TERHELI. 

ENNEK MEGFELELŐEN A KAPOS JÁRMŰGYÁRTÓ ÉS JAVÍTÓ ZRT. NEM VÁLLAL SEMMILYEN, AZ EZEK FELHASZNÁLÁSA KAPCSÁN ESETLEGESEN ÖNNÉL KELETKEZŐ BÁRMILYEN JELLEGŰ KÖZVETETT VAGY KÖZVETLEN KÁRÉRT, KIADÁSÉRT ILLETVE KÖLTSÉGÉRT, BELEÉRTVE TERMÉSZETESEN AZ ADATVESZTÉSSEL KAPCSOLATOS KÁROKAT ÉS AZ ELMARADT HASZNOT IS. SAJNOS MINDEN IGYEKEZETÜNK ELLENÉRE ELŐFORDULHAT, HOGY EGY TERMÉK ÁRA ESETLEG TÉVES, EBBEN AZ ESETBEN AZ ÁRU ELKÜLDÉSE ELŐTT EGYEZTETÉS VÉGETT TELEFONON (VAGY E-MAILBEN) EGYEZTETÜNK ÖNNEL.
A TÁVOLLEVŐK KÖZÖTT KÖTÖTT SZERZŐDÉSEKRŐL A  17/1999. (II. 5.) KORM. RENDELET TARTALMAZ RÉSZLETES ELŐÍRÁSOKAT.

SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK, SZÁLLÍTÁSI MÓDOK 
A KOSÁRBAN, A MEGRENDELÉS ELŐTT KIVÁLASZTHATJA AZ ÖNNEK LEGMEGFELELŐBB SZÁLLÍTÁSI MÓDOT. EZEK AZ ALÁBBIAK LEHETNEK:

 

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS:

A WEBSHOPBAN MEGRENDELT TERMÉKEKET JELENLEG MAGYARORSZÁG TERÜLETÉN SZÁLLÍTJUK HÁZHOZ.  A SZÁLLÍTÁSI DÍJ A KIVÁLASZOTTT TERMÉK ÁRÁHOZ ADÓDIK A MEGRENDELÉS VÉGLEGESÍTÉSE SORÁN.  A SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐT E-MAIL-EN EGYEZTETJÜK ÖNNEL. A MEGRENDELT TERMÉKEKET FUTÁRSZOLGÁLATON KERESZTÜL SZÁLLÍTJUK KI. A FUTÁR A KÉZBESÍTÉS ELŐTT TELEFONON FELVESZI ÖNNEL A KAPCSOLATOT IDŐPONT EGYEZTETÉS VÉGETT. KÉRJÜK, ÁTVÉTELKOR ELLENŐRIZZE A KÜLDEMÉNY CSOMAGOLÁSÁNAK SÉRTETLENSÉGÉT. AMENNYIBEN VALAMILYEN SÉRÜLÉST TAPASZTAL, JELEZZE A KÉZBESÍTŐNEK.

SZEMÉLYES ÁTVÉTEL:

LEHETŐSÉG VAN A MEGRENDELT TERMÉKET TELEPHELYÜNKÖN ÁTVENNI, EBBEN AZ ESETBEN SEMMILYEN TOVÁBBI KÖLTSÉG NEM TERHELI A VÁSÁRLÓT.

 

SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ

A RAKTÁRON LÉVŐ TERMÉKEK ESETÉN RENDELÉS NAPJÁT KÖVETŐ 2-4 MUNKANAP. ETTŐL ELTÉRŐ ESETBEN TÁJÉKOZTATÁST KÜLDÜNK, MELY ALAPJÁN ELDÖNTHETŐ A MEGRENDELÉS FENNTARTÁSA.